logo

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység

 

Látássérültek Iskolája

Szabadidő

Szabadság, pihenés, szórakozás, tréfa. Ezt jelenti tanulóink számára a szabadidő fogalma. Mindezek színterei: a szakkörök, klubok, diákkörök, családi ünnepek, megemlékezések, sportfoglalkozások, farsangi mulatságok, gyermeknapi programok, táborozás.
Tény, hogy a tanuláson, alváson, étkezésen és önkiszolgáló munkákon túl hétköznap, jó esetben napi 180 szabad perce van egy gyermeknek arra, hogy szellemi és fizikai energiáit újjátermelje, szórakozzon, művelődjön, sportoljon, hobbijának éljen, társas kapcsolatait alakítsa, erősítse - vagyis személyiségét egyéni igényei szerint építse.
Mindannyiunk felelőssége, hogy ennek a 3 órának valamint a hétvégéknek a szervezése, értékes és a gyermeki igényeknek is megfelelő tartalommal való megtöltése.
Kollégiumunk nevelőtanárai a csoportok a szabadidős foglalkozásokat az iskolai munkaterv, valamint a szaktanárok, tanítók tanmenetének ismeretében tervezik, az alábbiak szerint:

Sport, játék
Az egészséges életvitel elengedhetetlen összetevője a mindennapos testnevelés, a szervezett mozgás. A kollégium napirendjében ezek első formája a reggeli torna.
A tanulók fáradalmait, feszültségeit az ebéd utáni sportjátékokkal igyekszünk kompenzálni, ezzel is előkészítve a délutáni tanulás nyugodt légkörét.
Formái: labdajátékok; játékos gimnasztika; évszaknak megfelelő szabadtéri játékok; erdei séták, rövid túrák; kerékpározás; tornatermi játékok.
Gyermekeink egészséges mozgásigényének kielégítését a rendszeres mindennapi testedzésen kívül sportkör, klubok, bajnokságokra felkészülés is szolgálja.

Klubok, diákkörök
A szabadidő eltöltésének önként választott formái. A tehetséggondozásnak, egyéni képességek kibontakoztatásának színterei. Az egészségnevelésnek, egészséges életmód gyakorlásának is helyet adunk. A klubok nyitottak.
A klubok munkáját az adott tevékenység legjobb szakértői irányítják, akik szaktudásuk mellett egyéni érdeklődéssel, elkötelezettséggel is rendelkeznek.
Törekvésünk, hogy egy-egy klub, kör tevékenysége több éven át folyamatos legyen.
A foglalkozásokat lehetőség szerint tantermen kívül igyekszünk tartani.

Hétvégi programok
A hétvégén itt maradó gyermekek összetétele, igényei szabják meg a feladatokat.


Törekvéseink:
Pótolni a jó otthon érzelmi légkörét, a család melegét, teljes regenerálódást, kikapcsolódást biztosítani. Az egészséges életmód jegyében minél többet mozogni, sportolni a szabad levegőn, alkalmat adva a hosszabb túráknak, kirándulásoknak is. Az ilyenkor is fontos rendszeresség, következetesség párosuljon szerető megértéssel, empátiával.

A rászoruló tanulóknak fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. Differenciáltan biztosítjuk a tanórákra való felkészülést, készségfejlesztést. Teret adunk a felkeltett önművelési igény kielégítésének, hobbi tevékenységnek.
Lehetőséget biztosítunk a házimunkák elvégzéséhez.

Alkalmi szabadidős programjaink

Intézetünk nyitottsága megköveteli, délutáni munkaszervezésünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy tanulóink a foglalkozási rendbe iktatott szabadidős tevékenységek mellett egyéb programokban is részt vegyenek.
Figyelemmel kísérjük a város kulturális és sport rendezvényeit, a gyermekek bevonásával választunk azokból.
Az
iskolai könyvtáron kívül a városi könyvtárakkal is megismerkedhetnek tanulóink, részt vehetnek a foglalkozásokon, kölcsönözhetnek.
Évente az iskolagaléria hozza gyermek közelbe a különböző értékes képzőművészeti alkotásokat.
Gyermekeink igénye (amit mi is igyekszünk felkelteni) az élő népzene, a tánchagyományaink megismerése, ezért időnként táncházat is szervezünk.
A műsorokra, ünnepségekre való felkészülés is igényli a délutáni tevékenység rugalmas átszervezését, a heti időkeret átcsoportosítását, együttműködést, egyeztetést az iskolával.
A rendkívüli programokon való részvétel finanszírozása szponzorok bevonásával, pályázatokkal, a költségek tanulói megtérítésével történik.

Házi ünnepek, rendezvények

Az évnyitók legkisebbeket köszöntő és beavató, várakozással tele pillanatai, és az évzárók legnagyobbakat búcsúztató, vakációváró percei között több esemény állítja meg a hétköznapokat, színesíti életünket.
Októberben
névadónk emlékére diákönkormányzatunk szervezi Kettesy-napot. Vetélkedők, túrák, sportversenyek zajlanak ezen a délutánon.
1990 óta ünnepeljük a Himnusz születésnapján a
magyar kultúra napját. A csoportok - életkortól függően - múzeumba, színházba, bábszínházba, könyvtárba, hangversenyre mennek.
Mindig igényes műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről, történelmi nagyjainkról. A nagy gonddal elkészített gyermeki produkciók reményeink szerint közelebb hozzák tanulóinkhoz, megértetik velük az ünnepek lényegét, mának szóló üzenetét.

Nagy szeretettel, sok ötlettel állítják össze nevelőink a családi ünnepek - Mikulás, karácsony, anyák napja - műsorait. Karácsonykor mindenki együtt ül a szépen feldíszített, gyertyafényes ünnepi vacsoraasztalnál.

Hogy milyen egy farsangi bál, azt talán mindenki tudja. De azt, hogy mitől más ebben az iskolában, azt csak az tudja meg, aki nálunk tölti február utolsó péntekjét.


Házi receptünk a következő:
Végy egy lelkes szervezőgárdát, adj nekik némi készpénzt! Keverd jól össze a diákokat a szülőkkel és a tanári karral! A színes kavalkádot folyamatosan fűszerezd egyedi programokkal. A felhevült sokaságot hűtsd üdítővel, és folyamatosan tápláld! A díszítés léggömb, krepp-papír és konfetti öntet.
A farsangi mulatságnak van egy fontos - máshol talán már nem jellemző - sajátossága. Rengeteg "régi" diák jön ekkor vissza hozzánk. Rögtönzött osztálytalálkozók szerveződnek így. Vannak akik családjukkal érkeznek, és büszkén mutatják gyermekeiknek: látod, ide járt anya és apa!

Gyermeknap: Ingyen fagyi, több láda kóla, sütemények, rajzverseny, rendőrbemutató, tanár-diák foci, koncert, számháború, kirándulás, diszkó, tábortűz. Csupa nevetés és napsütés (bár ez utóbbi sajnos sokszor hiányzik).

Karácsony