logo

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység

 

Látássérültek Iskolája

Logopédia

A logopédiai fejlesztés célja a tanulók beszédének intenzív logopédiai terápiával történő javítása, a tanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítása, a sérült elemi funkciók fejlesztése, a másodlagos tünetek kialakulásának megelőzése.

Feladatok:

ˇ a beszédvizsgálat;

ˇ a beszédhibák javítása;

ˇ az anyanyelvi nevelési szempontok érvényesítése;

ˇ a diszlexia megelőzése és terápiája.

 

Kiemelt feladat a látási fogyatékos gyermekek esetében:

ˇ az azonosság-különbözőség felismerése, a megfigyelő képesség, valamint az ezen alapuló emlékezet fejlesztése;

ˇ térbeli tájékozódáshoz szükséges alapfogalmak megismertetése;

ˇ alak-forma észlelésének alakítása;

ˇ szem-kéz koordináció kialakítása;

ˇ vizuális percepció fejlesztése;

ˇ vizuomotoros koordináció fejlesztése.

 

Meghatározó az egyéni adottságok, az életkori sajátosságok szem előtt tartása, speciális eszközök, segédletek használata, és a különféle tevékenységek egységes rendszerbe, komplex programba kapcsolása, ezzel párhuzamosan a beszédhibákból következő olvasás-, írás-, számolás-, és személyiségzavarok kialakulásának megelőzése, kompenzálása, korrigálása. Nélkülözhetetlen a munkavégzés során a szakorvosok véleménye, segítsége, valamint a szülők folyamatos közreműködése. A logopédiai feladatellátáshoz nélkülözhetetlen segítséget nyújt az intézmény pszichológusa is.

 

 

 

Logopégia