logo

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység

 

Látássérültek Iskolája

Kollégium

Kollégiumunk 2009. augusztus 1-től a Györffy István Kollégium Intézményegységen belül működik.

A kollégium sajátos és sokrétű feladatellátása, otthonszerepe, családias légköre jelentős az iskolával egybeszervezett intézetünkben. A bentlakásos háttér nemcsak a térségi beiskolázást segíti és szolgálja, hanem működésének egészével szabályozza a gyengénlátó tanulók egészséges, vidám gyermekkort biztosító életrendjét, tanórán kívüli tevékenységét és szabadidejének szervezését. Az itteni munkával, a sokirányú egyéni törődési lehetőségekkel válik teljessé az iskolai nevelő-oktató munka, a közös célok megvalósítása, a gyermekek személyiségfejlesztése, életre nevelése.

A tanórák után csoportonként egy-egy nevelőtanár segíti a másnapra való felkészülést. Tanórákra való hatékony felkészülés a gyógypedagógus, szaktanár és kollégiumi nevelő együttműködésén alapszik. A nevelőtanárok a csoportok foglalkozási tervét az iskolai munkaterv, valamint a szaktanárok, tanítók tanmenetének ismeretében állítják össze.

Valamennyi gyereket rá kell vezetni a számára legcélszerűbb tanulási módszerekre. Az alsó tagozaton a közös formáktól fokozatosan szoktatjuk át gyermekeinket az egyéni tanulásra. Alapvetően fontos a tanulás önállóságának kialakítása, a gazdaságos, gondolkodva tanulás technikáinak ismerete, alkalmazása, a tanulás tanulása.

Rugalmas szervezéssel, egyéni szünetekkel igyekszünk kiküszöbölni a látássérülés és a tananyag elsajátításának nehézségei okozta feszültségeket – azok negatív következményeit. A lemaradók, problémákkal küzdő gyermekek segítése differenciáltan, szakemberek (logopédus, pszichológus) bevonásával történik.

A tanulási foglalkozások keretében az alapkészségek fejlesztésére, mozgásfejlesztésre és látásnevelésre is sor kerül. Ez a szabadidő egy részének megtervezésére is kiterjed. Így például: kulturális foglalkozásokon tanulóink családi és nemzeti ünnepeinkre készülnek, a kötelező és az ajánlott irodalom feldolgozását készítik elő, különböző területeken gyűjtőmunkákat végeznek.

Célsétákon történelmi és irodalmi emlékhelyeket látogatnak, könyvtárba, mennek vagy a természettudományos tárgyak kívánalmai szerint, üzemben, erdőben, mezőn, botanikus kertben szereznek tapasztalatokat.


Munkafoglalkozásokon egyéni szemléltetőeszközöket készítenek, személyes felszereléseiket javítják, önkiszolgálási teendőket gyakorolnak, aktuális ünnepi ajándékkal lepik meg családjukat és egymást.


Sportfoglalkozásokon a testnevelés órán elsajátított mozgásformákat alkalmazzák, kötetlenebb játékos keretben. Különböző sportágakban házibajnokságra készülnek, de összemérik erejüket más iskolák tanulóival is.


Nevelőtárgyú beszélgetéseken
korosztályuknak megfelelő témákra kerül sor. Az oldott légkörben, kellemes hangulatban zajló beszélgetések érzelmileg igen hatékonyak.

A csoportkeretekből kikerülve a gyermekek egyre bővülő szabadidős tevékenységekben vehetnek részt. Az egyéni ambíciók, érdeklődési irányok, baráti kapcsolatok, esetleg a nevelő iránti rokonszenv által motivált választások tettek egy-egy szabadidős formát népszerűvé.

Kollégiumunkban 2009-ben teljesen felújított kényelmes, ötágyas szobákban laknak gyermekeink. Az esték, éjszakák és reggelek tennivalóinak, szokásainak kialakításáról, a nyugodt légköréről gyermekfelügyelők gondoskodnak. Feladatuk a ránk bízott gyermekek gondozása, önállóságra nevelése, a családias légkör megteremtése és biztosítása, személyiségük formálása. A gyerekeket ismerve tudják kit miben kell segíteni, kit kell fokozottabban ellenőrizni.

A reggeli feladatok: ébresztés, mosakodás, öltözködés, környezetrendezés, reggeli. Felsős lányaink "nagytestvérként" segítik, a kicsiket, ezzel kiegészítve a nevelők munkáját. A patronálás segíti a beilleszkedést, alakítja a kapcsolatokat, és mélyíti a nagyobbakban a segítőkészséget, az összetartozást.

Vacsora után a gyerekek levegőznek, játszanak az udvaron. Ezután az esti feladatvégzés következik a hálókban: zuhanyozás, ágyazás, mosás, ruha előkészítése másnapra. A gyermekek ebben az időszakban átengedik magukat érzelmeinek. Az gyermek hangulata attól függ, hogy milyen volt a napja.
A feszültségeket, beszélgetésekkel, játékokkal oldjuk fel. Hosszú út vezet az első osztályban itthagyott elsős síró-rívó kisgyermek elkeseredésétől a nyolcadikban elballagó kamasz meghatottságáig.