Iskola

Iskolánk a nevelés-oktatás során alkalmazott speciális módszerek és bánásmód mellett tárgyi és személyi feltételekben is alkalmazkodik a gyengénlátáshoz. Alsó tagozatban tiflopedagógusok tanítanak, a felső tagozatos szaktanárok  közül  többnek van  gyógypedagógiai végzettsége is.  A nevelő-oktató munkát gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Kis osztálylétszámokkal (5 – 9 fő) működünk.

Célunk az általános iskolai tananyag elsajátítása mellett a tanulók meglévő látásának védelme, maximális működőképességének biztosítása, a gyengénlátás  okozta hátrányok csökkentése útján az éplátók közösségeibe való beilleszkedés előkészítése.

A tantervi követelmények ugyanazok, mint az éplátóknál, így tanulóink teljes értékű általános iskolai bizonyítványt kapnak.
Eltérés csupán a
testnevelés tananyagában jelentős. A gyengénlátók testi nevelése ugyanis az általános testnevelés és a gyógytestnevelés speciális ötvözete.

A látássérülésből eredő hátrányok ellensúlyozását minden évfolyamon habilitációs-rehabilitációs foglalkozások, logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás segítik.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is. Bekapcsolódunk országos, megyei, városi szintű és a társintézmények által szervezett programokba, versenyekbe, ahol tanulóink éplátó gyermekekkel is összemérhetik tudásukat. Házi versenyeket, vetélkedőket is szervezünk, melyek változatosak, színvonalasak és kedveltek tanulóink körében.

Tanulóink összetételére a sokszínűség jellemző. Igen jelentős eltéréseket mutatnak értelmi képesség, a látássérülés oka, mértéke és minősége, a látásteljesítmény, a gyengénlátáshoz csatlakozó rendellenességek és más adottságok terén. Oktatási folyamatunk egyik fontos mozzanata ezért az egyéni és fokozatos segítségadás. Figyelembe kell venni az egyéni terhelhetőség mértékét és azt, hogy a gyengénlátó szeme hamarabb kifárad finom munka végzése során (írás, olvasás, rajzolás, technika). A látás óvása érdekében - amennyiben ezt szembetegségük indokolja - könnyített testnevelésben részesülnek.

Osztálytermeink megvilágítása speciális, fényvédő függönyöket alkalmazunk, tanulóasztalaink olvasáshoz, íráshoz állítható írólapúak.

A jól láthatóságot nagyméretű, zöld iskolatáblák biztosítják, amelyekhez tanulóink bármikor kimehetnek.

Első és második osztályban minden tanulónk nagyobb nyomtávolságú, vastagabb vonalazású füzetben dolgozik. 3. és 4. évfolyamon látássérülésüknek megfelelően használják ezeket tanulóink, felső tagozatban fokozatosan áttérünk a normál füzetekre.

Szükség szerint speciális eszközöket, nagyítókat használnak az olvasáshoz. Igyekszünk nagybetűs, jó nyomdatechnikával készült tankönyveket rendelni. Iskolai könyvtárunkban is elsősorban olyan könyvek vannak. Lehetőség van a könyvek, munkafüzetek szükség szerinti nagyítására is. Nagy segítséget jelentenek számítógépeink és a fénymásoló-gép is.

Az oktatásnál a szükség szerinti változtatásokkal használjuk az éplátású tanulóknál használt módszereket.

A szemléltető eszközökkel, bemutatott modellekkel, kísérletekkel, tablókkal szemben a legfontosabb követelmény a jól láthatóság. Ennek feltétele a kontrasztos kiemelkedés, megfelelő méret, élénk szín, kellő bemutatási távolság alkalmazása. Folyadékos kísérleteknél színezzük a folyadékot.
A táblára - szükség szerint - sárga krétával írunk.
A térképhasználat különösen nehéz a gyengénlátók számára. A térképek túlzsúfoltak, apró részleteket tartalmaznak, színezésük, szöveges részük sem mindig megfelelő.

Ezért gyakran használunk csak a lényeget tartalmazó térképvázlatokat, valamint speciális optikai és elektronikus segédeszközöket - kézi-nagyítót, távcsőszemüveget, olvasó-televíziót.

A legtökéletesebb szemléltetésre a természetes környezetben, a valóságban  törekszünk leginkább.
Ezt a célt szolgálják a tanulmányi kirándulások, nyári táborok, az erdei iskola és a
kollégiumi foglalkozások egy része is.

logo

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység

 

Látássérültek Iskolája