logo

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység

 

Látássérültek Iskolája

Gyógytestnevelés

A gyengénlátók speciális testnevelése a gyógytestnevelés és az általános testnevelés sajátos ötvözete. A gyengénlátás a gyermekek mozgására is kihat. Éppen ezért a testnevelésórán célszerű mérlegelni, hogy a gyermek bizonytalansága, bátortalansága, ügyetlensége, lassúsága, gátoltsága, összerendezetlen mozgása nincs-e összefüggésben látássérülésével.
A gyengénlátók
iskolai testnevelés óráinak célja, hogy a tanulók teherbíró képességét, fizikai cselekvőképességét, térbeli tájékozódó és mozgásos alkalmazkodó képességét - a meglévő látás maximális kihasználását elősegítve - fogyatékosságuk korlátain belül optimális szintre fejlessze.
Kiemelt helyet kapnak azok a gyakorlatok, amelyek a
gerincoszlop tartási hibáinak és a lábboltozat rendellenességeinek korrekcióját szolgálják. A gyors és célszerű reflexek kialakítása, a rugalmas mozgás baleset-megelőzési célokat is szolgál.

 

A gyengénlátók testnevelésének feladatai, szervezési keretei és módszerei eltérnek az általános iskoláétól. Feladatnak tekintjük - az általános testi nevelés célkitűzésein túl - a látásnevelés egyik legfontosabb területét: a térbeli tájékozódás képességének fejlesztését, és a látássérülés másodlagos következményeinek megelőzését, vagy ha már bekövetkezett, a korrekcióját (a mozgáshiányból eredő egészségi ártalmak, a gerincoszlop károsodásai).
Ezeket a feladatokat a
testnevelés és gyógytestnevelés órák, a diáksportkör, valamint a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások keretében végezzük.

 

A testnevelés feladatainak nehézségét növeli, hogy egyes szembetegségekhez (nagyfokú rövidlátás, lencseficam, glaucoma, szemműtétek utáni állapot ...) szigorú mozgáskorlátozó előírások tartoznak. Bizonyos gyakorlatokat egyáltalán nem, vagy csak biztonságos körülmények között végezhetnek a tanulók.
Nem érheti a fejüket erős rázkódás, ütés; nem szabad nagy fizikai erőkifejtést végezniük; kerülniük kell a fordított testhelyzeteket. A testnevelésben rejlő, mással nem pótolható lehetőségek elől nem szabad őket elzárni, mivel mozgásigényüket szembetegségük nem csökkenti.

A látásnevelésben a testnevelésnek különleges lehetőségei vannak, amelyek más körülmények között megvalósíthatatlanok: a mozgástér határainak és akadályainak helyes felismerése, a helyváltoztató mozgás gyors hozzáigazítása. Ez a képesség - amely az életben a biztonságos közlekedés feltétele - a tornaórák csoportos játékaiban és versenyszerű feladatai során szerzett tapasztalatok során fejlődik legjobban.

 

A látásvédelmet kétféle módon lehet biztosítani a testnevelés órák szervezési keretei között:

1. hagyományos óraszervezésben: a tanulócsoporton belül, differenciált feladatokkal,

2. bontott óraszervezésben: a szemorvosi vélemény alapján külön csoportban.

 

Gógytestnevelés

 

A gyengénlátó gyermekek körében gyakran fordul elő hanyagtartás és mozgásszervi deformitás. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a gyermekek jóval kevesebb természetes mozgást végeztek az átlagnál, hiszen bizonytalanabb a tájékozottságuk, visszafogottabbak. Ennek következménye a végtagizmok és főleg a törzs izmainak gyengesége. Az olvasás, írás, rajzolás közben gyakran görnyedt a testtartásuk, mert közel kell hajolniuk munkáikhoz. Ezért alakulhatnak ki könnyen a mozgásszervi deformitások. A gyógytestnevelés órának célja ezeknek a deformitásoknak a megszüntetése, illetve mértékének csökkentése.

Az 1998-99-es tanévtől a gyógytestnevelési órákat szakképzett gyógytestnevelő tartja. A gyermekek minden évben orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. A megállapított diagnózisok alapján a gyógytestnevelő tanár faladata a tornacsoportok kialakítása.

A gyógytestnevelés fő feladatai:

· a már meglévő ortopédiai elváltozások korrigálása;

· prevenció – várható deformitások megelőzése;

· belgyógyászati problémák esetén a diagnózisnak megfelelő gyakorlatok összeállítása;

· életkornak megfelelő kondicionálás és koordinációs képességek optimális szintre hozása;

     otthoni gyakorlás céljából a rendszeresség és tudatosság kialakítása.

 

 

 

animáció1